Mijn favorieten

Verkoop

U wilt uw huis verkopen. Daar komt een heleboel bij kijken. De financiën op een rij zetten, het huis verkoopklaar maken, bezichtigingen regelen en in een latere fase volgen het onderhandelen, het tekenen van het koopcontract en de eigendomsoverdracht. Dit handige stappenplan kan u hierbij ondersteunen!

 

Stap 1: Kennismaken
Stap 2: In de verkoop nemen
Stap 3: Bezichtigingen begeleiden & Onderhandelingen voeren
Stap 4: Koopovereenkomst
Stap 5: Eindinspectie en Eigendomsoverdracht


Wij willen niet alleen een zo hoog mogelijke verkoopprijs, in een zo kort mogelijke verkooptijd realiseren, maar we willen ook dat het verkoopproces prettig en zonder zorgen verloopt!


Stap 1 Kennismaken
Na de kennismaking lopen we samen door uw woning om te kijken wat de woning te bieden heeft. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de staat van onderhoud, afwerking, modernisering, luxe en andere relevante factoren. Allemaal factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke verkoopprijs.
 
Vervolgens bespreken we wat u van ons kunt verwachten en hoe onze aanpak is om tot een optimale verkoopprijs te komen. Tegelijkertijd bespreken we onze bevindingen, evenals de te verwachten verkoopprijs en de te stellen vraagprijs om het doel te bereiken.
 
 
Stap 2: In de verkoop nemen
Voordat de verkoop kan worden gestart moeten er een aantal formulieren worden ingevuld en ondertekend. Denk hierbij aan de bemiddelingsopdracht bij de verkoop, de bijlage bij de bemiddelingsopdracht (lijst van roerende zaken) en de NVM vragenlijst bij verkoop van een woning. Deze formulieren dienen door u ondertekend te worden. Het is prettig als u ervoor zorgt dat een kopie van uw legitimatiebewijs en het eigendomsbewijs en eventuele bouw- en verbouwingstekeningen van uw woning klaar liggen.
 
Mocht uw woning een appartement betreffen, leg dan ook het huishoudelijke reglement, splitsingsakte en financiële stukken van de Vereniging van Eigenaars klaar (balans, begroting, resultatenrekening, meerjarenplanning, adres V.V.E. e.d.).
 
Wij verzorgen een representatieve verkoopbrochure van uw woning. Nadat deze door u akkoord is bevonden, starten wij met de actieve verkoop.
 
Wij zetten uw huis op de juiste manier in de markt zodat het wordt opgemerkt. Alles moet kloppen voor het beste resultaat. We gebruiken traditionele middelen (o.a. brochure, raamdecoratie, advertentie, Open Huizen Route) gecombineerd met moderne mogelijkheden zoals onze website, Funda.nl en social media.
 
Er wordt met u besproken op welk moment in het verkoopproces bij uw woning een bord, poster of driehoeksbord wordt geplaatst. Wij raden u altijd aan dit wel te doen, aangezien een verkoopbord zorgt voor extra bekendheid. Wij zorgen er natuurlijk altijd voor dat het bord goed zichtbaar is.
 
 
Stap 3: Bezichtigingen begeleiden & Onderhandelingen voeren
U wordt tijdig op de hoogte gebracht wanneer wij een bezichtiging hebben ingepland. Het is mogelijk om een sleutel bij ons kantoor achter te laten. Indien wij in het bezit zijn van een sleutel melden wij toch gewoon wanneer er een bezichtiging gaat plaatsvinden.
 
De bezichtiging zal in principe altijd door de betreffende makelaar van ons kantoor worden gedaan. Deze bezichtigingen worden zowel overdag als ’s avonds gepland. De makelaar wijst de kandidaat koper op de belangrijke aspecten van uw woning. Na afloop van de bezichtiging worden alle kandidaten na gebeld, zodat wij u kunnen informeren over de stand van zaken en de reacties.
 
Ook elke vorm van onderhandeling of bieding wordt met u besproken. U blijft immers altijd de “baas” over uw eigen woning in deze spannende tijd! Het is van belang dat u tijdens de onderhandelingen goed bereikbaar bent om tot een soepele en vlotte transactie te komen.
 
 
Stap 4: Koopovereenkomst
Na een volledige overeenstemming over de prijs, aanvaarding en mogelijke voorwaarden wordt de koopovereenkomst opgemaakt. De contracten worden meestal eerst door de verkoper getekend en vervolgens door de kopende partij. De koper dient een ontvangstverklaring te tekenen in verband met de terhandstelling van de getekende koopovereenkomst en de daaropvolgende drie dagen wettelijke bedenktijd. Deze zijn van toepassing voor de koper, niet voor u als verkoper!
 
In de koopovereenkomst staan o.a. de aanvaardingsdatum, prijs en notariskeuze. De koper heeft een notariskeuze. Ook wordt vaak een datum voor ontbindende voorwaarde i.v.m. de financiering opgenomen, wat wil zeggen dat de koper de koopovereenkomst kan ontbinden als hij/ zij de financiering niet rond kan krijgen. De koper dient de ontbinding dan wel middels een
aantal (meestal 2 of 3) officiële afwijzingen van geldverstrekkende instellingen te bekrachtigen.
 
Nadat de koopovereenkomst is ondertekend door beide partijen, krijgen beide partijen een kopie van de getekende koopovereenkomst. Het originele exemplaar van de koopovereenkomst verzenden wij naar de notaris.
De notaris neemt contact met u op om de exacte datum en tijd voor eigendomsoverdracht aan u door te geven.
 
Het is gebruikelijk dat uw woning voor de financiering van de koper getaxeerd wordt door een onafhankelijke taxateur. Het komt regelmatig voor dat deze taxateur buiten Box Makelaardij om contact met u opneemt om een afspraak te plannen.
 
De bordjes “verkocht” worden opgehangen na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van drie dagen en de ontbindende voorwaarden. Een mooie mijlpaal!
 
 
Stap 5: Eindinspectie en Eigendomsoverdracht
De kopers van uw woning hebben het recht om de woning, kort voor het notariële transport, in- en extern te inspecteren. Dit houdt in dat wij met u en de koper de woning doorlopen om te kijken of de woning zo wordt opgeleverd als is overeengekomen in de koopovereenkomst. Tijdens de eindinspectie worden de meterstanden opgenomen. De nutsbedrijven dienen ruim van tevoren door u geïnformeerd te worden omtrent uw verhuizing.
U dient meterstanden door te geven op een speciaal formulier welke u aan kunt vragen bij het betreffende nutsbedrijf. U dient minimaal 14 dagen voor het notariële transport aan het betreffende nutsbedrijf door te geven dat u gaat verhuizen, zie ook de internetsites van het betreffende nutsbedrijven.
 
De uiteindelijke eigendomsoverdracht vindt plaats bij de notaris. U blijft verantwoordelijk voor uw woning totdat u bij de notaris bent geweest voor de uiteindelijke overdracht.
 
 

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring